İdrak Haber

Bid’atın Haramlığı ve Ondan Sakınmanın Emredilmesi

Bid’atın Haramlığı ve Ondan Sakınmanın Emredilmesi
03 Aralık 2020 - 16:43

Bid’atın Haramlığı ve Ondan Sakınmanın Emredilmesi

Bid’at, işlerin en şerlisi olup sonradan uydurulan her şeydir. Nitekim Nebi ﷺ şöyle buyurdu: “İşlerin en şerlisi, sonradan uydurulanlardır ve her bid’at dalalettir.” (Buhari Müslim)

Bid’at ameli, yeryüzünün birçok bölgesinde insanları haktan saptırmak için gerek sofiler, gerek Rafıziler ve gerekse de bunların kolları olan tarikat ve cemaatlerce sık sık işlenmektedir. Bunlar çıkardıkları bid’atları sırf Allah’a ﷻ yakınlaşmak için yaptıklarını söylüyorlar. Hâlbuki Allah ﷻ şöyle buyurdu: “Dikkat et, halis din yalnızca Allah’ındır. O’nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah’a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.” (Zümer 3)

Bidat-n-Haraml-ve-Ondan-Sak-nman-n-Emredilmesi
Nebe gazetesinin konu ile ilgili yayınlamış olduğu infografik

Öte yandan bid’at, şeriatla hiçbir şekilde uyuşmaz. Çünkü şeriat belli kurallar çerçevesinde kıyamete kadar değişmeyecek kanunlara sahiptir. Fakat bid’at heva ve heves işi olduğu için sürekli olarak insanlar tarafından değiştirilir. Ve bu değişimler Allah’ın emirleri veya dini için değil tamamen kişi veya kişilerin maslahatını gözetmek içindir.

Bid’at ameli sadece haramlarla sınırlı değil, bilakis insanları şirke kadar sürükleyebilecek potansiyele sahip tehlikeli bir ameldir. Nitekim sofiler şeyhlerini, kendilerini Allah’a ﷻ yakınlaştırsın diye Allah ﷻ dışında birer sahte ilah edinmişlerdir. Onlardan medet umup, başlarına bir iş geldiği zaman da Allah’tan ﷻ önce kendi şeylerini çağırırlar. Hâlbuki bir Müslüman ancak Allah’tan ﷻ medet umar ve O’ndan ﷻ yardım ister.

Allah’tan dileğimiz bizleri bid’at tehlikesinden muhafaza etmesi ve kendi şeriatı üzerinde sabit kılmasıdır. Âmin.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İdrak Medya'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2020 İDRAK MEDYA